Veiligheid & Privacy

Persoonsgegevens alsmede adres- en e-mail gegevens worden door de Bodem-specialist strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan andere partijen. Het versturen van aanbiedingen en andere commerciële uitingen aan de klant geschiedt alleen met uitdrukkelijke toestemming
van de klant.

Privacy

De Bodem-specialist respecteert uw gegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De door u verstrekte gegevens worden bijgehouden in een databestand en worden uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over de Bodem-specialist.

Persoonsgegevens zullen door de Bodem-specialist niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan de Bodem-specialist, behalve wanneer hier expliciete toestemming voor is gegeven of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek worden gewijzigd. U kunt uw gegevens terug vinden en/of wijzigen bij “Mijn adresgegevens” in “Mijn account”.

Wij weten alles van compost.

arrow Bekijk de veelgestelde vragen