Veelgestelde vragen

Wanneer gebruik ik het juiste product? En nog meer van deze vragen beantwoorden wij graag voor u. Mocht u een andere vraag hebben dan kunt u die altijd stellen.

 1. Waarom moet u de bodem verbeteren?

  Bedrijf
  Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische-stofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Regelmatig gebruik van (keur-)compost houdt het organische-stofgehalte op peil en heeft daarnaast andere agronomische voordelen.

  Particulier
  Met tuinieren put u de bodem uit. Borders maakt u schoon, grasmaaisel haalt u weg, fruit en groenten oogst u… Telkens haalt u voedingsstoffen en organisch materiaal weg van de bodem. Om uitputting en structuurverval te voorkomen moet u de bodem van nieuw organisch materiaal voorzien. En dat doet u met een bodemverbeteraar als compost.

 2. Wat is het voordeel van gebruik van compost?

  Meer structuur – minder erosie
  Het organisch materiaal brengt meer structuur in de bodem. Die structuur (micro- en macroporiën) in de bodem is nodig om zuurstof en water in op te slaan. Plantenwortels vinden gemakkelijker zuurstof, water en voedsel (in de vorm van mineralen) en kunnen beter in de bodem dringen. Een stabiele structuur verhindert dat de grond weg waait. Compost gebruikt u dus ook om bodemerosie te voorkomen.

  Voedsel voor het bodemleven – bescherming tegen ziektes
  Het organisch materiaal en de humus leveren voedsel voor nuttige bodemorganismen. Het organisch materiaal in compost is van verschillende oorsprong (bladeren, grasmaaisel, takjes, fruit, …) waardoor ook verschillende bodemorganismen aangetrokken en gevoed worden.
  Een rijk en evenwichtig bodemleven zorgt er voor dat schadelijke organismen zoals aaltjes, of sommige ziekten niet de overhand krijgen. Compost beschermt dus de planten tegen ziektes.

  Evenwicht in de bodem
  Als een echte bodemverbeteraar brengt compost het evenwicht in de bodem (-structuur en –leven) terug waardoor planten en teeltgoed in gezonde omstandigheden kunnen groeien.

 3. Wat is composteren?

  Composteren is een aëroob (zuurstofrijk) proces. Het wordt onder meer gestuurd op temperatuur en vocht. Door de grote microbiële activiteit stijgt de temperatuur, zodat een hygiënisch en veilig product ontstaat. Een continu en hoogwaardig proces, waarbij wij langdurig sturen op temperaturen tussen 55 en 60 graden Celsius. Zo worden onkruidzaden, ziektekiemen en (cysten)aaltjes gedood. Het resultaat is een uitstekende, schone en stabiele compost; een bodemverbeteraar die een belangrijke bijdrage levert aan de vruchtbaarheid van de bodem.

 4. Hoe is de kwaliteit van de compost gegarandeerd?

  Wij leveren bodemverbeteraars die zijn gemaakt op basis van gecertificeerde Keurcompost. Deze compost is geproduceerd onder strenge voorwaarden. De producteisen en BRL (beoordelingsrichtlijn) voor deze certificering zijn tot stand gekomen na overleg met deskundigen uit diverse sectoren. De certificering omvat het hele proces: ingangsmateriaal, procesvoering, opslag gereed product, het eindproduct – de compost en het afvoertransport.

 5. Kent compost verschillende kwaliteitsklassen?

  Ja, gecertificeerde Keurcompost kent drie categorieën: Klasse A, Klasse B of Klasse C. Wat de beste keus is voor u hangt af van de toepassing en uw wensen. Meer informatie kunt u krijgen via onze specialisten. Bent u consument dan leveren wij er ten allertijden compost van de hoogste mogelijke klasse.

 6. Waarop wordt de compost vooraf aan uitlevering gecontroleerd?

  Ja, alle compost wordt voor levering bemonsterd en geanalyseerd. Er is dus altijd bekend welke compost u krijgt.

 7. Wordt de kwaliteit gegarandeerd?

  Ja, op de productiebedrijven worden onafhankelijke controles uitgevoerd. De samenstelling wordt gecontroleerd op organische stof, stikstof, fosfaat, kalium, magnesium, zwavel, calciumcarbonaat, pH, zoutgehalte en vochtgehalte. Ook wordt de compost getest op de afwezigheid van ziektekiemen en onkruidzaden.

Wij weten alles van compost.

arrow Bekijk de veelgestelde vragen